Aidat Ve Ortak Giderleri Ödeyemeyen Kat Malikleri İçin Uygulanabilecek Yaptırımlar

Apartman ve site sakinleri, iş akışının doğru bir şekilde sağlanabilmesi için belirtilen husus ve kurallara uymak zorundadırlar. Özellikleri itibari ile yapılacak giderler, apartmanda bulunan kat sakinlerinin sorumluluğundadır. Bu giderler, kat görevlisi, temizlik, elektrik ve benzeri giderlerden oluşur. Bu neden ile kat maliklerinden düzenli olarak apartman aidatı talep edilmektedir. Sorumluluk sahibi olan her malik, bu aidatları öder. Dairenin boş olması durumunda ise bu giderler ev sahibine aittir. Ayrıca apartmanın bazı genel bakım ve onarım giderleri de aynı şekilde daire sahibine aittir.

Elbette her ortamda olduğu gibi bu konuda da bazı kişilerin ödeme alışkanlıklarının uygun olmaması gözlemleriniz. Kayakent Profesyonel site yönetimi Bursa ile doğru bir yönetim hazırlanarak, işlemler daha sağlıklı şekilde gerçekleşebilir. Apartman yönteminin profesyonel olması, tahsilatlın yapılmadığı durumlarda en etkili sonuçları yasal olarak yerine getirecektir. Yani aidat ödemeyene yaptırım uygulanması da kanunda belirtilmiş bir durumdur. Ortak yaşam alanlarında alınacak olan kararlara, kat malikleri uymak zorundadır. Farklı sıkıntıların olması durumunda da bu kurallar devreye girecek, uygulama ise site yönetim eli ile yapılacaktır.

Genel giderlerin yani site aidatlarının ödenmemesi durumunda Madde 20 devreye alınır. Bu maddede, “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça” ibaresi konmuştur. Bu giderlere; kapıcı, bahçıvan, kalorifer (ısınma), bekçi ve güvenlik görevlisi gibi giderler dahildir.

Peki, apartman aidatı ödemeyenlere nasıl bir yöntem ile yaklaşılır?

Bu uygulama sadece yönetim için geçerli değildir. Yöneticiler kadar kat maliklerinin de, ödeme yapmayan ya da geç yapanlara için ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre dava açabilirler. Bu dava ile birlikte hızlı bir şekilde icra takibi başlar. Bu ciddi bir yaptırım olarak aidatların düzenli ödenmesini sağlar. Aidatlarını düzenli ödemeyenler, ödemedikleri kısım için, gecikme süresi boyunca belirli bir oranda gecikme bedelini ödemekle yükümlüdürler.

Bağımsız alan giderleri mülk sahibine ait olduğundan, mülk sahibinin bu ödemeleri yapmaması durumunda, kiracıdan tahsil edilebilir. Bu tutar, ödenecek olan kira bedelinden düşülecektir. Bu konu da 20. Madde de açık ve net olarak belirtilmiştir. Tüm konular dikkatle incelendiğinde, apartman yönetimleri, alacaklar konusunda korunmaktadır. Bağımsız alanlardan elde edilen gelirlerde de öncelik yönetimin tahsilatına verilmiştir. Ödemek ile yükümlü olunan konular, net olduğu kadar, apartman giderlerinin de denetimi söz konusudur. Her bir kat maliki ya da kiracı, hesapları inceleme ve hesap sorma hakkında sahiptir.

Kayakent Profesyonel Yönetim, Site İş Merkezi Yöneticiliği ve Gayrimenkul Hizmetleri işlerinin profesyonel olarak yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. TIKLA HEMEN ARA