DASK NE DEMEKTİR?

Türkiye sürekli deprem kuşağında yer almaktadır. Deprem nedeni ile oluşacak hasarlardan korunmayı amaçlayan DASK, zorunlu deprem sigortası demektir. DASK, bütün binalar için gereklidir. Ayrıca yaptırılması devlet tarafından şart koşulmaktadır. DASK poliçesini yaptırmayanlar, 27 Mart 2001 tarihinden itibaren, mevzuat kapsamında herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Zorunlu deprem sigortası ( DASK ) yaptırılmamış olan binalar için, kamu kurumlarında ve kuruluşlarında tapu tescil işlemleri de dâhil olmak üzere herhangi bir işlemin yapılmasına izin verilmemektedir.

DASK Neleri Kapsar?

2012 yılının Ağustos ayında getirilen yeni bir uygulama kapsamında, konutlarda elektrik ile su aboneliğinin başlatılabilmesi için zorunlu deprem sigortası poliçesinin beyan edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. DASK poliçeleri oluşturulurken istenen bilgi ve belgeler şunlardır:

İsim, soy isim, adres ve telefon bilgileri

Vergi kimlik numarası, T.C kimlik numarası

Sigorta yapılacak olan yerin açık adresi

Tapu bilgileri

Binanın inşa tarihi

Binanın yapı tarzı

Binadaki toplam kat sayısı

Mevcuttaki hasar durumu

Dairenin brüt yüzölçümü

DASK NELERİ KAPSAMAKTADIR?

DASK zorunlu deprem sigortasını yaptıracak olan kişiler dask neleri kapsıyor merak etmektedir. Deprem ya da deprem nedeni ile meydana gelmiş olan yangın, tsunami, infilak ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararları, poliçede belirtilen limitler dâhilinde nakit olarak karşılamaktadır. Bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görse de teminat altındadır.

DASK kapsamında olan teminatlar şunlardır: Ana duvarlar Temeller Bağımsız kısımları ayıran ortak duvarlar İstinat duvarları Bahçe duvarları Taban ile tavanlar Asansörler Merdivenler Sahanlıklar Çatılar Koridor Baca Yapının diğer tamamlayıcı bölümleri.

Teminat kapsamı dışında olan bölümler ise şunladır:

Enkaz kaldırma masrafları İş durması Kar kaybı Kira mahrumiyeti Her türlü taşınır eşya, mal ve benzeri Manevi tazminat talebi Beden zararların tümü ve vefat Deprem sonucunda oluşan yangın ve yer kayması dışında oluşan hasarlar Binanın kendi kusurlu yapısından dolayı zamanla meydana gelen zararlar Alternatif olan ikametgah ve işyeri masrafları Mali sorumluluklar ile ileri sürülebilecek diğer dolaylı zararların tümü Bu tür hasarlar için, zorunlu deprem sigortası dışında buna ek olarak farklı konut sigortası yaptırılmalıdır.

Kayakent Profesyonel Yönetim, Site İş Merkezi Yöneticiliği ve Gayrimenkul Hizmetleri işlerinin profesyonel olarak yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. TIKLA HEMEN ARA