Sık Sorulan Sorular

Kat Malikleri Kurulu oy çokluğu ile apartman yönetim planında değişiklik yapabilir mi?

Sonradan toplanan kat malikleri kurulunun oy birliği olmadıkça yönetim planında kabul edilen bir ilkeyi değiştirmeye imkân yoktur. Yönetim planında pay oranında alınması gereken bir avansın, eşit olarak paydaşlardan alınmasına karar verilemez.

Apartmanda, kat sahibi istediği değişikliği yapabilir mi?

Kat sahiplerinden biri, diğer kat sahiplerinin rızası olmadıkça, tesis veya değişiklik yapamaz ayrıca tüm sahiplerin onayını alsa bile, onanmış proje ve imar mevzuatına aykırı değişiklik, tesis ya da onarım yapamaz. Bu durumlarda apartman yöneticisinin dava açma yetkisi yoktur. Ancak, yönetici aynı zamanda kat sahibiyse dava açabilir

Kiracı ikamet ettiği evi satın almak isteyenlere göstermek zorunda mıdır?

Ev sahibi satmak istediği evini, içinde oturan kiracının satın almak isteyenlere göstermediği durumlarda, mahkemeden tedbir kararı çıkartıp, belli gün ve saatlerde taliplere evi gezdirmek üzere eve götürebilir. Zaten genellikle kira sözleşmelerinde bu hususta hükümler yer alır. Ve taraflar bu hükümlere uymak zorundadır.

Kiracınız kirayı ödemiyorsa nasıl dava açabilirsiniz?

Bir kira yılı içinde, sözleşmede belirtilen şekilde ödeme yapmayan kiracıya iki (2) defa ihtarname çekilmişse, akdin sonunda tahliye davası açılabilir. İki (2) haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davalarının mutlak surette kira süresinin sona ermesini takip eden bir (1) ay içinde açılması gerekir. Eğer bu bir (1) aylık süre geçirilirse, ev sahibinin dava hakkı bir sonraki döneme kadar düşmüş olur. (ihtarın haklı olabilmesi için kiracının eline ihtarname geçmeden ev sahibinin ödemeyi kabul etmemesi gerekir)

Sözleşmeli kapıcınız başka bir apartmanda çalışıyorsa?

Sözleşmeli olduğunuz kapıcınız eğer başka bir apartmanda çalışıyorsa, apartmanınızda yerine getirmesi gereken yükümlülüklere bakılmaksızın, sözleşmesini başka yerde çalıştığını haber aldıktan sonra altı (6) iş günü içerisinde fesih edebilirsiniz

Anagayrimenkulün, kütükte, mesken iş veya ticarethane yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde klinik açılabilir mi?

KMK Madde 24’e göre hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Apartmanlarda özel kulüp kurulabilir mi?

Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri, imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya katmaliklerinden birisinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalarına şerh verilir.

İşyeri veya Ticarethane olarak tescil edilmiş yerlere ayrıca karar almadan fırın açılabilir mi?

Evet

Mesken olarak tapuya kayıtlı bağımsız bölüm büro olarak kullanılabilir mi?

Evet. Bürolar, K.M.K Madde.24'de sözü geçen iş yerlerinden ne açık nede kapalı olarak hiç birinin veya benzerlerinin kapsamına girmez. Kullanılması veya kiraya verilmesi için Kat Malikleri Kurulu kararına da ihtiyaç yoktur.

Ticari şirketlerin faaliyet gösterdiği yer büro olarak kabul edilir mi?

Hayır. Limited Anonim şirket vb. unvanlı kuruluşlar ticarethane kapsamındadır. Örnek:3 Avukat arkadaş müşterek bir büro kiralayıp her odasını biri kullanabilir. Aynı 3 avukat Hukuk limited Şirketini kurup (Ltd Şti Ticarethane olduğu için) mesken olarak tescil edilmiş binalarda faaliyet gösteremezler.

Bürolara neler örnektir?

Kültür Sanat Vakfı Bürosu, Mühendislik Büroları, Doktor Muayenehaneleri

Büro kabul edilmeyenler hangileridir?

Parti merkez ve büroları, Bankalar, Emlak Komisyoncuları

Balkonlar ortak yerler midir?

Balkonlar bağımsız bölüme dâhildir. Ancak balkonun tavanı, tabanı ve yanındaki dış duvarlar ortak yerlerdendir. Balkonun kapatılması hali ortak yere müdahale demektir. Keza balkon demirlerinin bakım ve boyası o bağımsız bölüme aittir

Dükkân önlerindeki boşluklar ortak yer midir?

Pastane, lokanta, market vb. işyerlerinin önünde bulunan boşluklar ortak alanlardır ve faydalanma hakkı tüm maliklere aittir.Dükkânın önünde bulunan arsa parçasının dükkânın kapsamı içerisinde bulunması isteniyorsa, bu hususun ana taşınmazın projesinde ve ayrıca resmi sözleşmede belirtilmesi gerekir.

Ana duvar nedir?

Bağımsız bölümleri birbirinden ayıran ve taşıyıcı özelliği olan ya da bağımsız bölüm içerisinde taşıyıcı özelliği olan duvarlardır.

Su, Kalorifer, kanalizasyon, nereye kadar ortak yer kavramı içindedir?

Su tesisatları daire içine girene kadar ortak yerdir. Kalorifer sisteminin tamamı ortak yerdir. Kanalizasyon hatları (düşey olanlar) ortak bunlara yapılan bağlantılar ise dairelerin kendi malıdır.

Binamızın en üst katında oturan komşumuz çatıya çıkan merdiven boşluğuna demir kapı yaptırmış. Buna hakkı var mı?

Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin 4/5 ‘inin yazılı rızası olmadan ana gayrimenkulün ortak yerlerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

Giriş dairesi kolonu keserek salonunu genişletebilir mi?

Kat maliklerinden biri kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz.

Üstümdeki dairede tadilat yapılırken alçı tavanımız zarar gördü.Tazmin edebilir miyim?

Her kat maliki ana gayrimenkul ve diğer bağımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

Giriş dairemizdeki komşumuz asansörden faydalanmadığı için masraflarına katılmak istemiyor. Böyle bir seçeneği var mı?

Kat malikleri ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek ortak gider payını ödemekten kaçınamaz.

Aidatını geciktiren dairelerden faiz alınabilir mi?

Gider ve avans payını ödemeyen kat maliki geciktiği günler için aylık %5 gecikme zammı alınabilir

Giriş dairesindeki komşumuz evini dükkân olarak kiraya verebilir mi?

Ana gayrimenkulün kütükte mesken olarak gösterilen bölümünde kat maliklerinin oy birliği kararı olmadıkça iş yeri olarak kullanılamaz.

Yeni taşındığım binanın bazı daireleri henüz kullanılmıyor. Bu nedenle binada hiçbir işlem yapamıyoruz. Bununla ilgili ne yapmamız gerekir?

Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin 2/3′ü fiilen kullanılmaya başlanmışsa kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.

Bina toplantısında kaç kişiyi temsil edebilirim?

Kat maliklerinden biri oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Oran %5′dir.40 ve daha az sayıdaki taşınmazlarda ise en fazla iki kişiyi temsil edebilirsiniz.

Komşumuzun sürekli havlayan köpeği yüzünden rahatsız oluyoruz..Evcil hayvan beslenmesi ile ilgili bir yaptırım var mı?

Kat malikleri ve kiracılar bağımsız bölümlerini ortak yerleri ve eklentileri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak ve özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememekle yükümlüdürler.

Giriş dairesi ve yanındaki dükkânın sahibi diğer kat sahiplerinden izin almadan dükkân ile meskeni birleştirerek kullanabilir mi?

Ana gayrimenkulün tapu sicilinde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümünün işyerine katılarak kullanılması için kat malikleri kurulunun oy birliği ile karar alması gerekir.

Binamız 12 daireli, yönetici seçmek zorun damıyız?

Ana gayrimenkulün 8 veya daha fazla bağımsız bölümü varsa yönetici atanması zorunludur.

Kayakent Profesyonel Yönetim, Site İş Merkezi Yöneticiliği ve Gayrimenkul Hizmetleri işlerinin profesyonel olarak yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. TIKLA HEMEN ARA