Site Çalışanlarına Ödenecek Kıdem Tazminatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sitelerin temizlik ve diğer birçok işi ile ilgili kişi apartman görevlileridir. Apartman görevlisi, eski adı ile kapıcı olarak bilinmektedir. Günümüzün profesyonel yönetimleri tarafından apartman görevlisi ya da kat görevlisi olarak anılmaktadır. Genel olarak sitelerde bu kişilere ortak alanlardan bir konut tahsis edilmektedir. Bu tahsis nedeni ile kapıcılar, kira vermeden sitede çalışarak, bu konutta oturabilirler. Kapıcılar iş kanunun 4857 sayılı maddesi ile kapsam dahilindedirler. Diğer SGK çalışanlarından ciddi anlamda farklıdırlar. Aldıkları ücretten damga ve diğer bazı vergiler kesilmez, bu neden ile de daha yüksek maaş almaktadırlar.

Genel olarak bakıldığında site çalışanlarının kıdem tazminatı hesaplanırken de bu sistem üzerinden değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar. Apartman görevlileri, iş sözleşmeleri fesih edildiğinde kıdem tazminatını almaya hak kazanmaktadırlar. İşten haklı bir neden ile çıkan ya da çıkartılan apartman görevlilerinin kıdem tazminatı da farklı şekilde hesaplanmaktadır.

Bu hesaplama yapılırken;

Gelir ve damga vergileri hesaplanır,

Kapıcıya tahsis edilen konutun rayiç bedeli,

Kapıcının çalıştığı süre boyunca ödediği fatura, varsa aidatlar tazminat kapsamına alınmaktadır. Bu neden ile hesaplama yapılırken, apartman görevlisinin eline geçene, yukarıda sayılan hususlar da eklenerek işleme alınması gerekmektedir.

Apartman görevlilerinin tazminatları hesaplanırken, ödenen ayni hakları da aynı şekilde kapsam dahiline alınmaktadır. Bu neden ile kıdem tazminatı hesaplanırken tüm bu bedel ve ayni haklar kapsam dahiline alınarak ay bazında brüt gelir hesaplanabilmektedir.

Bu neden ile apartman çalışanlarının kıdem tazminatı hesaplanırken bazı hususların dikkatli şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ortak alanda oturup oturmadığı ve oturum süresince faturalarını düzenli ödeyip ödemediği incelenmelidir. Bu şekilde kapıcının brüt maaşının hesaplanması netlik kazanacaktır. Profesyonel site yönetimi Bursa için bu hesaplamaların doğru şekilde yapılması oldukça kolaydır. İşine hakim olan uzman yöneticiler tüm faktörleri hesaba katarak en doğru hesaplamayı, hem yönetim hem de görevliyi mağdur etmeden yapacaktır. Kıdem tazminatının karşı muhatabı ise kat malikleridir. Ancak profesyonel bir yönetim var ise, her iki tarafı da mağdur etmeden çalışmaları yaparak takibini de gerçekleştirebilmektedir. Sonuç olarak yasalar belirlidir ve uygulama esastır. Bu neden ile kapıcıları resmi muhatabı yönetimdir diyebiliriz.

Kayakent Profesyonel Yönetim, Site İş Merkezi Yöneticiliği ve Gayrimenkul Hizmetleri işlerinin profesyonel olarak yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. TIKLA HEMEN ARA